Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaÚvod do controllingu

Termín: podľa záujmu

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Controlling je pevnou a nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku. Cieľom tohto kurzu je predstaviť účastníkom moderný controlling ako filozofiu riadenia podniku a zoznámiť ich s jeho pojmami, nástrojmi, procesmi a účinnými formami. Kurz je určený predovšetkým pre praktikov, ktorí už majú skúsenosti s riešením určitých prevádzkovo - ekonomických problémov a niektoré postupy controllingu už aplikujú, bez toho, by ich tak priamo pomenovali.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu
.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Controlling ako koncept podnikového riadenia orientovaného na ciele:
  • Pracovný profil, oprávnenie a zodpovednosť controllera.
  • Koordinácia ako centrálna úloha controllingu.
  • Nadväznosť controllingu na ostatné funkčné oblasti.
  • Organizačné usporiadanie controllingu.
  • Informačné požiadavky na controlling.
  • Vzťah medzi strategickým a operatívnym controllingom.
  • Nástroje strategického a operatívneho controllingu v prehľade.
  • Od strategických cieľov cez viacročné plánovanie k rozpočtom.
  • Nové trendy v controllingu.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 20% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 20% DPH ( 4.518,90 Sk bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám