Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika

   
odrazkaÚvod do US GAAP pre začínajúcich

Termín:

 


Lektor:
(poradca, školiteľ a konateľ troch spoločností. K účtovnej problematike nepristupuje ako akademik bez praktických skúseností, ale ako človek, ktorý nielen zodpovedá za dodržiavanie noriem, medzinárodných i tuzemských, ale zároveň musí vychádzať so zahraničnými vlastníkmi, ktorí nie vždy plne chápu nuansy slovenského účtovného a právneho prostredia. Audítorsku prax získal u KPMG v San Franciscu. V USA vyštudoval University of San Francisco.)

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Pretože je americký trh veľký, stáva sa čím ďalej väčším lákadlom pre úspešné slovenské firmy, ktoré by rady expandovali. V tejto situácii sa môže stať, že takáto "dcéra" bude musieť aplikovať US GAAP, a to aj z daňového hľadiska, hoci nie je kótovaná na americkej burze.

Podobne, mnoho slovenských firiem by rado spolupracovalo s americkým partnerom. Aby sa predišlo potenciálnemu nedorozumeniu, je dobre vedieť, ako presne sa vykladajú pojmy ako performance obligation, gross profit, SG & A alebo EBITDA.

Samozrejme, pre tých, ktorí už poznajú IFRS, je prechod na US GAAP ľahší. Avšak, aj napriek konvergencii, ktorá už dnes skončila, požiadavky US GAAP a IFRS sa stále líšia. Nielenže US GAAP bývajú podrobnejšie, ale tiež neponúkajú zďaleka takú flexibilitu. Napríklad, zatiaľ čo podľa IFRS sa nefinančný majetok všeobecne smie preceňovať, US GAAP túto možnosť vylučuje.

Očakávať môžete tiež nové štandardy pre výnosy a lízing ASC 842, ktoré zásadne zmenia doterajšiu prax.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený tým, ktorí by sa radi zoznámili s US GAAP všeobecne, bez toho aby museli ísť do prílišnej technickej hĺbky. Popri tých, ktorí by radi nastúpili na finančné oddelenie americkej firmy, je tiež vhodný pre vedúcich pracovníkov slovenských firiem, ktorí uvažujú o založení pobočky v USA, alebo o nadviazanie hlbšej spolupráce s americkým investorom. Seminár je tiež vhodný pre finančných analytikov alebo poradcov, pre ktorých je dôležitejší všeobecný pohľad na US GAAP, než samotná aplikácia štandardov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • cieľ účtovníctva,
 • užívatelia finančnej správy,
 • US GAAP versus slovenské predpisy,
 • zaúčtovanie, ocenenie a vykazovanie,
 • prvky účtovníctva,
 • účtovné zásady,
 • úvod do reálnej hodnoty,
 • obežný majetok,
 • dlhodobý majetok,
 • záväzky a kapitál,
 • výsledovka,
 • Diskusia (priestor na diskusiu je aj počas seminára, nielen na konci.)
 


Poznámka:
Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale aj diskusiu o situáciách, ktorým musia sami vo svojom profesijnom živote čeliť.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v angličtine a v češtine.

Samozrejmosťou je občerstvenie, podkladové materiály a osvedčenie o absolvovaní pre každého účastníka.

Odporúčame absolvovať nadväzujúci kurz "US GAAP - pre pokročilých"

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 420,- € vrátane 20% DPH (350,- € bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám