Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaPrevod účtovnej závierky na IFRS,
odrazkaKonsolidovaná účtovná závierka podľa
odrazkaIFRS a Reporting pre materskú spoločnosť

Termín:

 

Miesto konania: Bratislava

 

Lektorka: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
Dlhodobo žije a pracuje vo Veľkej Británií (pre rok 2011 vyhrala výberové konanie na pozíciu IFRS Foudation Academic Fellow v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe IFRS; od od roku 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Anglia Ruskin University - Cambridge a Chelmsford).

Lektorka priletí z Londýna len na tento kurz.

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Počas kurzu sa poslucháči zoznámia:

a.) s prevodom účtovnej závierky zostavenej podľa slovenskej účtovnej legislatívy na výkazy IFRS podľa štandardu IFRS 1.

b.) s požiadavkami IFRS 3 Podnikové kombinácie a IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

c.) s požiadavkami materských spoločností na zostavovanie Reporting (Consolidation) Package podľa štandardu IFRS 3.

Celá problematika bude vysvetlená na príkladoch z praxe, s ktorými sa lektorka stretáva pri reálnych prevodoch účtovných závierok z českej alebo slovenskej legislatívy na IFRS a pri príprave Reporting (Consolidation) Packages konkrétnych spoločností.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých záujemcov o uvedenú problematiku.

 


Obsah / program prednášky:  


 1. IFRS 1 Prvé prijatie IFRS.
 2. Požiadavky IFRS na účtovnú zavierku.
 3. Retroaktívny prístup.
 4. Povinné a dobrovoľné výnimky z požiadaviek na retroaktívnu aplikáciu.
 5. Prípadová štúdia na prevod účtovnej závierky zo slovenskej účtovnej legislatívy na IFRS.
 6. IFRS 3 Podnikové kombinace.
 7. IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka.
 8. Reporting (Consolidation) Package, jeho obsah a štruktúra.
 9. Požiadavky na dcérske spoločnosti pri vykazovaní pre materskú spoločnosť.
 10. Alokácia kúpnej ceny podľa IFRS 3.
 11. Posudzovanie goodwillu a záporného goodwillu.
 12. Prípadová štúdia na prípravu podkladov pre materskú spoločnosť.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál je pripravený na základe študijných príručiek, podľa ktorých lektorka vyučuje túto problematiku vo Veľkej Británii,


Variabilný symbol:  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám