Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTvorba Dashboardov v Exceli

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať manažérske dashoboardy v Exceli pre potreby manažmentu organizácie za účelom sledovanie dejov prebiehajúcich vo firme.

 


Cieľová skupina:
Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci, marketingoví pracovníci, pracovníci v odbyte a ostatní pracovníci, ktorí využívajú vo svojej práci Excel a na jeho základe zostavujú reporty, správy či rôzne typy rozborov pre potreby riadenia firmy.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Excel a jeho možnosti pri vytváraní manažérskych dashboardov.

  • Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.

  • Vytváranie dynamických tabuliek prostredníctvom formulárov.

  • Aplikácia rôznych typov grafov do manažérskych dashboardov.

  • Úprava excelovských prezentácií pre potreby manažmentu – podmienené formátovanie.

  • Tvorba grafov a interpretácia výsledkov firmy formou dashboardu.

  • Tvorba jednoduchých makier.

  • Manažérske dashboardy založené na kontingenčných tabuľkách.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
  • Manuál pre tvorbu dashboardov v Exceli.


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


  1. Účastníci si zdokonalia zručnosti pri práci s Excelom a naučia sa postupy využívané pri tvorbe profesionálnych dashboardov.
 


Variabilný symbol: 27052015  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám