Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTechniky vyjednávania a jednania
odrazkapri obhajovaní controllingových reportov

Termín: 10.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Ponúknuť účastníkom seminára nové pohľady na jednanie s klientmi, manažérmi, kolegami a pod. tak, aby sa zvýšila úspešnosť jednania a získal dobrý pocit s vykonanej a odprezentovanej práce v oblasti controllingu. Všetko je dnes založené na jednaní a vyjednávaní, či už pri hľadaní novej práce, presadzovaní sa na pracovisku, alebo obhajovaní svojich stanovísk v rámci manažérskych reportov. Je to zručnosť, ktorú by mal zvládať každý, kto chce byť úspešný nielen v práci, ale aj v živote.

 


Cieľová skupina:
Tento seminár je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom v oblasti controllingu alebo riadenia či už na vrcholovej alebo strednej úrovni, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Význam a dôležitosť jednania a vyjednávania.
 • Stratégie a taktiky jednania. Ako je možné vidieť výsledok jednania už predom.
 • Spracovanie dokumentov a na čo je dôležité sa v nich sústrediť.
 • Etapy vyjednávania.
 • Modifikovanie správania sa v jednaní.
 • Vlastné jednanie a vyjednávanie – príprava, realizácia, ukončenie.
 • Scenár jednania, obchodné jednania, jednania o výsledkoch firmy, interpretácia výsledkov, akú úroveň znalostí , kde použiť.
 • Jednanie v manažovaní, čo úspešní manažéri nechcú prezradiť.
 • Stratégia a taktika manažérskeho vyjednávania – základné techniky a frázy.
 


Profil absolventa:
 
 • Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti presadzovania sa s výsledkami svojej práce so zameraním zvlášť na reportingovú činnosť. Naučia sa riadiť a ovplyvňovať procesy prebiehajúce okolo nich a zvýšia úspešnosť výstupov svojej práce.


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol: 10072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám