Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategický controlling a strategické riadenie
odrazkaorganizácií

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Objasniť a prakticky ukázať fungovanie strategického controllingu vo firme za účelom zlepšenia systému dlhodobého riadenia firmy. Určené je pre TOP manažérov a ostatných manažérov firmy, controllérov, marketingových pracovníkov, a pod.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti strategického riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s metódami a postupmi práce v tejto oblasti.

 


Obsah / program prednášky:   • Hlavné nástroje strategického Controllingu.

 • Analýza silných a slabých stránok.

 • Analýza trhu. Analýza konkurencie.

 • Analýza strategických potenciálov a strategických medzier. Strategická bilancia.

 • Analýza priebehu životného cyklu. Portfóliová metóda.

 • Výstavba strategického controllingu.

 • Strategický controlling - návrh stratégie.

 • Postup zostavenia strategického vnútropodnikového plánu.

 • Analýza podniku. Delenie na strategické obchodné jednotky.

 • Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií. Formulácia stratégie. Typy stratégií. 

 • Vyhodnotenie stratégií. Výber stratégie. Realizácia stratégie. Sledovanie a revízia stratégie. Strategické vyhodnotenie plánu a skutočnosti.

 • Strategická kontrola.

 • Strategický a operatívny controlling.

 


   


Študijný materiál:
 
Publikácia: Strategický controlling


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám