Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategický controlling a Balanced
odrazkaScorecard - metodika a praktické príklady

Metodika a praktické príklady ako ich implementovať do podnikateľsky a nepodnikateľsky orientovaných subjektov.

 

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami strategického controllingu a postupom jeho implementácie do riadenia organizácie. Účastníci spoznajú metódy strategického controllingu a  na praktických ukážkach uvidia ich využívanie v praxi.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Hlavné nástroje strategického Controllingu.
 • Analýza silných a slabých stránok, analýza trhu, analýza konkurencie.
 • Analýza strategických potenciálov a strategických medzier.
 • Strategická bilancia.
 • Analýza priebehu životného cyklu, portfóliová metóda.
 • Prognostické kvantitatívne metódy, kvalitatívne metódy.
 • Výstavba strategického Controllingu, strategický controlling - návrh stratégie.
 • Strategické vnútropodnikové plánovanie ako základ strategického controllingu.
 • Postup zostavenia strategického vnútropodnikového plánu.
 • Prognózovanie okolia podniku.
 • Analýza podniku.
 • Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií, typy stratégií , sledovanie a revízia stratégie.
 • Strategické vyhodnotenie plánu a skutočnosti.
 • Strategická kontrola.
 • Uplatnenie metodiky BSC v controllingu firmy.
 • Prepojenie plánovania, stratégie s cieľmi na nižších stupňoch riadenia.
 • Ako prispieva BSC k meraniu výkonnosti firmy, aké meradlá výkonnosti sú vhodné pre firmu.
 • Model zlepšovania výkonnosti firmy.
 
 

Študijný materiá:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám