Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategický controlling

Termín: 18.7.2024 alebo 22.10.2024 alebo 4.2.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Acivity Based Costing – kalkulácia procesných nákladov je metóda, pri ktorej sa režijné náklady priraďujú procesom a odtiaľ priamo na produkty, zákazky, projekty alebo zákazníkov. ABC zvyšuje vypovedaciu schopnosť pri prehľade vynakladaných režijných nákladov, zefektívňuje prácu a spresňuje kalkulácie.

 


Cieľová skupina:
Poznatky budú prezentované na praktických príkladoch, s tým, že účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aplikovať dané poznatky na vlastnom príklade.

Účastníci získajú materiál, ktorý bude spracovaný v zmysle obsahu kurzu. Súčasťou bude elektronická verzia a praktický príklad.

 


Obsah / program prednášky:   • Hlavné nástroje strategického Controllingu.
 • Analýza silných a slabých stránok, analýza trhu, analýza konkurencie.
 • Analýza strategických potenciálov a strategických medzier.
 • Strategická bilancia.
 • Analýza priebehu životného cyklu, portfóliová metóda.
 • Prognostické kvantitatívne metódy, kvalitatívne metódy.
 • Výstavba strategického Controllingu, strategický controlling - návrh stratégie.
 • Strategické vnútropodnikové plánovanie ako základ strategického controllingu.
 • Postup zostavenia strategického vnútropodnikového plánu.
 • Prognózovanie okolia podniku.
 • Analýza podniku.
 • Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií, typy stratégií , sledovanie a revízia stratégie.
 • Strategické vyhodnotenie plánu a skutočnosti.
 • Strategická kontrola.
 • Uplatnenie metodiky BSC v controllingu firmy.
 • Prepojenie plánovania, stratégie s cieľmi na nižších stupňoch riadenia.
 • Ako prispieva BSC k meraniu výkonnosti firmy, aké meradlá výkonnosti sú vhodné pre firmu.
 • Model zlepšovania výkonnosti firmy.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:

 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.
 


Variabilný symbol: 18072024; 22102024; 4022025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám