Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategický controlling a Balancedodrazkaodrazkaodrazka Scorecard


 

Metodika a praktické príklady ako ich implementovať do podnikateľsky a nepodnikateľsky orientovaných subjektov.

 

Termín: podľa záujmu

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: hotel Medium***, Tomáškova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami strategického controllingu a postupom jeho implementácie do riadenia organizácie. Účastníci spoznajú metódy strategického controllingu a na praktických ukážkach uvidia ich využívanie v praxi.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:   • Hlavné nástroje strategického controllingu.

 • analýza silných a slabých stránok, analýza trhu, analýza konkurencie.

 • Analýza strategických potenciálov a strategických medzier.

 • Strategická bilancia. Analýza priebehu životného cyklu, portfóliová metóda.

 • Výstavba strategického Controllingu, strategický controlling - návrh stratégie cez Balanced Scorecard.

 • Analýza podniku. Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií, typy stratégií, sledovanie a revízia stratégie.

 • Strategické vyhodnotenie plánu a skutočnosti. Strategická kontrola.

 • Uplatnenie metodiky BSC v controllingu firmy.

 • Prepojenie plánovania, stratégie s cieľmi na nižších stupňoch riadenia.

 • Ako prispieva BSC k meraniu výkonnosti firmy, aké meradlá výkonnosti sú vhodné pre firmu.

 • Model zlepšovania výkonnosti firmy.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  


Cena: 9.037,80 Sk vrátane 20% DPH ( 7.531,50 Sk bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám