Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaSchopnosti a imidž manažéra

Termín: 30.10.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom  seminára je poskytnúť budúcim ale aj súčasným manažérom a vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia vybrané poznatky z schopnosti a imidžu manažéra. Na seminári sa účastníci oboznámia s obsahom pojmu manažér a efektívna práca manažéra, jeho úlohy a funkcie. Bližšie preskúmame proces stanovovania cieľov a plánovanie v jeho práci. Následne sa pozrieme na organizovanie práce, nábor a výber podriadených, ich vedenie, koučing, manažérske jednania ako aj hodnotenie výkonnosti manažérov. Ukážeme si rôzne manažérske techniky a prácu s manažérskymi informačnými systémami. Objasníme si v čom spočíva Imidž manažéra.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený potenciálnym, ale aj súčasným manažérom, personalistom, riaditeľom, majiteľom, ale aj ostatným vedúcim pracovníkom v podnikateľskej ale aj nepodnikateľskej sfére. Môže sa ho zúčastniť každý, kto chce byť efektívnym manažérom a vedieť sa tak správať, vystupovať, ale hlavne rozumieť procesom riadenia.

 


Obsah / program prednášky:  


 • manažér v 21. storočí,
 • efektívna práca manažéra, úlohy a funkcie,
 • stanovovanie cieľov a plánovanie v práci manažéra,
 • organizovanie práce,
 • nábor a výber podriadených,
 • ich vedenie, koučing,
 • manažérske jednania,
 • hodnotenie výkonnosti,
 • dorozumievanie sa,
 • komunikačné a rétorické schopnosti,
 • vedenie porád,
 • manažérske techniky,
 • manažérske informačné systémy a práca s informáciami,
 • riadenie pomocou projektov,
 • riešenie problémov,
 • imidž manažéra, vystupovanie, vzhľad.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti manažérskej práce a vystupovania. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti práce s manažérskymi informačnými systémami. Ďalej budú spôsobilí hodnotiť a ovplyvňovať výkonnosť pracovníkov, poznať dorozumievaciu politiku a podstatu komunikačných schopností. Budú poznať procesy riadenia vrátane riešenia problémov. Naučia sa efektívne riadiť projekty a interpretovať výsledky svojej práce.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie

 


Variabilný symbol: 30102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám