Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

N O V I N KA :

 
  Online seminár :
odrazkaRacionálny management
odrazkaa riešenie problémov výkonnosti

Termín: 21.112024

 

Lektor: špecialista z praxe

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je rozšíriť poznatky účastníkov o úplne novú, no nie neznámu oblasť racionálneho manažmentu. Racionálny manažment bol súčasťou americkej školy výchovy manažérov a základ mu položili Kepner a Tregoe. Vychádza z predpokladu, že pre podniky je dôležité poznať nielen aktuálny stav, ale mali by vedieť predvídať aj budúce javy. K tomu potrebujú správne myslenie, ktoré je práve základom racionálneho manažmentu. Pomocou neho budú môcť robiť kvalitné rozbory a analyzovať vznikajúce a prebiehajúce javy a predpovedať i riešiť budúce problémy. Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní efektívne pracovať ako manažéri, controlléri, či iný odborný a riadiaci personál, ktorý bude vedieť správne postupovať pri riešení problémov a viesť efektívne organizáciu. Naučia sa používať prvky racionálneho manažmentu, budú vedieť  identifikovať a analyzovať súčasný stav a predvídať budúce javy a problémy, teda problémy, ktoré ešte len prídu. Naučia sa riadiť a ovplyvňovať výkonnosť ľudí a efektívne vykonávať dôležité manažérske aktivity. Seminár je svojim obsahom jedinečný a má seba dlhoročné know-how lektora, ktorý ho získal viac než 30 ročnou praxou pri riadení organizácií a riešení rôznych druhov problémov organizačnej a manažérskej praxe.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov podnikov, TOP manažment, manažérov na stredných pozíciách, controllérov  a ostatných pracovníkov, ktorých chcú efektívne reagovať na vznikajúce a prebiehajúce zmeny. Určený je tiež všetkým záujemcom, ktorí chcú efektívne ovplyvňovať budúcnosť a poznať postupy racionálneho myslenia v manažérskej praxi. Výborný je pre všetky oblasti podnikateľského prostredia i verejnej správy.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú:

 • rozumieť podstate racionálneho manažmentu a ovládať postupy racionálneho myslenia.
 • vedieť používať techniky racionálneho manažmentu pri riešení problémov.
 • poznať postupy problémovej analýzy a racionálne procesy a zdieľanie informácií o organizačných obavách.
 • naučia sa používať rozhodovaciu analýzu pre rôzne typy rozhodnutí.
 • rozumieť problémom ľudí a ľudských výkonov a poznať postupy ako ich riešiť.
 • analyzovať potenciálne problémy a správne hodnotiť vzniknuté situácie.
 • spoznajú a naučia sa používať myšlienkové mapy a KPI v procese riadenia tímu, podniku, celej organizácie.
 


Obsah / program prednášky:  


 • Racionálny manažment a jeho význam pre dnešok, predpoklady racionálneho riadenia.
 • Problémová analýza, technika, proces a použitie analýzy problémov.
 • Riešenie problémov príčina – dôsledok a racionálne procesy pri zdieľaní informácií o organizačných obavách.
 • Rozhodovacia analýza, techniky analýzy rozhodovania, analýza rozhodnutia ako štandardný postup.
 • Analýza potenciálnych problémov, čiže problémov, ktoré ešte len nastanú v budúcnosti.
 • Problémy riadenia ľudí a ľudských výkonov, riešenie problému ľudského výkonu.
 • Kompetencie a kompetenčné matice v rozhodovacích a problémových situáciách.
 • Zavedenie racionálneho procesu v rámci organizácie, podmienky úspechu.
 • Optimalizácia a meranie výkonnosti procesov spojených s ľudským výkonom.
 • Talent manažment a hľadanie talentov ako výsledok racionálneho procesu.
 • Organizačná štruktúra z pohľadu PSIU procesov (producent, štandardizátor, inovátor a unifikátor).
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti racionálneho manažmentu a postupov racionálneho myslenia.  Naučia sa ich efektívne používať v práci pri riešení rôznych problémov. Budú vedieť ako pristupovať k riešeniu problém výkonnosti ľudí a ako s tým pracovať.  Naučia sa efektívne riadiť na báze KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike seminára.
 • Kniha vo formáte PDF Racionálny management.


Variabilný symbol: 21112024  


Cena: 720,- € vrátane 20% DPH ( 600,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám