Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaProjektový controlling - tvorba
odrazkaa riadenie investičných projektov

Termín:

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Investičný controlling sa stará o systematické plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii.

 


Cieľová skupina:

Program je určený pre:

 • controllerov
 • odborníkov v oblasti financií a účtovníctva
 • líniových manažérov s controllingovými úlohami
 • expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu
 


Obsah / program prednášky:  


Investičný controlling

 • Investície - kategórie projektov; priebeh investičného procesu; formy financovania.
 • Účtovnícke informácie - informačné systémy; majetok, zdroje; náklady, výnosy, zisk; ocenenie investičného majetku.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).
 • Príklady - plánovania, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.

Finančný controlling

 • Začlenenie operatívneho finančného manažmentu do konceptu controllingu.
 • Zavedenie finančnej terminológie.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.  


   


Študijný materiál:
 
 • Publikácia: Projektový controlling


   


Variabilný symbol:  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  


Cena:  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám