Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online : Modul B - dĺžka trvania 3 dni
odrazkaProfesionálny projektový controller

Termíny: 9.7 - 16.7. - 17.7.2024

 

Lektori: špecialisti z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controller je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Projektový controlling, tvorba projektov a inovačné rady.
 • Štúdia uskutočniteľnosti . Feasibility Studie.
 • Statické a dynamické hodnotenie investícií.
 • Metóda CVA (Cost Volume Profit).
 • Metóda CBA (Cost Benefits Analysis).
 • Projektovanie metódou získanej hodnoty – Earned Value Management.
 • Metóda Hochin Kanri X-Natrix a plánovanie projektov.
 • Investície a investičné plány.
 • Finančné plánovanie v projektovom controllingu.
 • SWOT analýza a jej použitie v projektovom riadení.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:  


 • vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy.
 • bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní..

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 9072024  


Cena za modul B - 3 dni: 716,40 Eur s DPH ( 597,- Eur bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám