Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online : Modul D - dĺžka trvania 3 dni
odrazkaProfesionálny controller v riadení ľudských
odrazkazdrojov

Termíny: 8.8. - 15.8. - 23.8.2024

 

Lektori: špecialisti z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controller je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Personálny controlling a personálne riadenie.
 • Balanced Scorecard A HR Scorecardu.
 • Personálne informačné systémy a hodnotenie výkonnosti pracovníkov.
 • Personálny audit a jeho použitie v riadení.
 • Hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie.
 • Systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti a jeho zavedenie.
 • Metódy hodnotenie výkonnosti pracovníkov.
 • Manažérska inventúra a organizačné štruktúry.
 • Moderné organizačné formy a výkonnosť pracovníkov PSIU.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:  


 • vedieť identifikovať vhodné personálne ukazovatele.
 • vedieť nastaviť systém sledovania a vyhodnocovania ukazovateľov.
 • vedieť interpretovať zistené výsledky pre manažment.
 • vedieť zamedziť stratám, rozumieť tvorbe kalkulačného systému  a správne tvoriť kalkulácie.
 • rozumieť  možnosti hodnotenia výkonnosti pracovníkov s jeho prepojením na systém odmeňovania tak, aby ho mohli účastníci čo najlepšie uplatniť vo vlastnej organizácii.
 • vedieť posúdiť hodnotenia výkonnosti a odmeňovania pracovníkov.
 


Prínos:
iÚčastníci si rozšíria vedomosti  controllingu v riadení ľudských zdrojov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov..

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní..

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 8082024  


Cena za modul D - 3 dni: 716,40 Eur s DPH ( 597,- Eur bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám