Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPraktické financie pre manažérov
odrazkaa neekonómov

Termín: podľa záujmu

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Každý podnik má svoju hodnotu, ktorá je merateľná. Účelne ju ovplyvňovať znamená porozumieť tomu, kde a ako tá hodnota vzniká a ako je významná pre svoje okolie. Vy, ako manažér, ju máte v rukách a často riešite neľahké situácie. Smerujete firmu ďalej, hľadáte nové výzvy a príležitosti. Naučíme Vás dívať sa na Váš podnik s nadhľadom a v správnych súvislostiach.

 


Cieľová skupina:
Manažéri na všetkých pozíciách, od ktorých je očakávané širšie finančné a podnikateľské myslenie a zodpovednosť za firemné výsledky. Konatelia a riaditelia firiem, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti v podnikových financiách a controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Manažérsky pohľad na podnikanie:
 • Čo očakáva investor?
 • Životný cyklus investície, náklady a výnosy
 • Bilančné pravidlá viazané zdroje a ich uplatnenie
 • Target costing a prirodzené pravidlá odpisovania
 • Časové hľadisko, jednoduchá matematika úročenia
 • Riziko (!) investície a jeho ekonomická interpretácia
 • Procesy sú motorom, ktorý zarábajú peniaze
 • Ako ich trvale zlepšovať vo firme?
 • Hlavné a obslužné procesy: cesta k dosiahnutiu zisku
 • Ekonomická podstata procesu: variabilná a fixná spotreba zdrojov, ocenenie výkonu
 • Hospodárnosť a účelnosť v podnikových procesoch
 • Úskalia ekonomického sledovania procesov – stavy a toky, úzke miesta
 • Rozpočty a kalkulácie v tradičnom a procesnom spracovaní
 • Navigácia k úspechu:
 • Ako využiť príležitosti na trhu?
 • Riadenie zmeny a straty z nevyužitých príležitostí
 • Trh, príležitosť, konkurencie, stratégie
 • Nástroje kapitánskeho mostíka: plánovanie a controlling
 • Projekty, ekonomické riadenie projektov
 • Prirodzené uplatnenie Balanced Scorecard
 • Ekonomické modely v podnikovom plánovaní
 • Manažérsky pohľad na podnikanie
 • To najdôležitejšie z riadenia firemnej výkonnosti!
 • Analýzy ziskovosti, produktivita
 • Cash flow a likvidita
 • Práca s finančnými výkazmi – oceňovanie, rezervy, závierky, časové rozlíšenie
 • Čo zaujíma banky: indikátory podnikového zdravia
 • EVA a hodnotový management – kľúčové ukazovatele pre riadenie
 • Manažérsky reporting – nevyhnutntná súčasť controllingu
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol: 0000  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena: 7.230,24 Sk vrátane 20% DPH ( 6.025,20 Sk bez DPH )       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám