Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPracovný kapitál - významný parameter

odrazkafinančnej stability a bonity podniku

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s identifikáciou faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku a vývoj pracovného kapitálu firmy. Analýza vplyvu jeho vývoja na pravdepodobnosť finančnej krízy so zadefinovaním základných charakteristík jednotlivých fáz finančnej krízy, straty likvidity a kapitálovej stability.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre pracovníkov komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením bonity a úveruschopnosti  podnikateľského subjektu a jeho ekonomickou pozíciou vo vzťahu k posúdeniu úverového rizika.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Definícia pracovného kapitálu ako jedného z komplexných ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o finančnej stabilite podniku a vývoji faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Oboznámenie účastníkov seminára s jeho postavením v štruktúre ekonomických ukazovateľov a jeho vypovedacou hodnotou pri riadení podnikových aktív. Analýza vzťahu medzi vývojom pracovného kapitálu, mierou a štruktúrou celkovej, vrátane úverovej zaťaženosti podniku.

  Zameranie seminára

 • Pracovný kapitál – indikátor zdravia finančných tokov firmy:
  • Ekonomická interpretácia pracovného kapitálu a jeho štruktúra.
  • Pracovný kapitál ako zdroj reprodukcie prevádzkového cyklu firmy.
  • Faktory ovplyvňujúce pracovný kapitál.

 • Pracovný kapitál ako súčasť komplexnej finančnej analýzy:
  • Dekompozícia pracovného kapitálu.
  • Vzťahy medzi vývojom pracovného kapitálu a fázami finančnej krízy.
  • Identifikácia väzieb medzi pracovným kapitálom a ďalšími finančnými ukazovateľmi.

 • Vplyv vývoja pracovného kapitálu na úverové riziko:
  • Pracovný kapitál a štruktúra likvidity.
  • Optimalizácia vzťahu medzi pracovným kapitálom a udržateľným rastom - faktor kapitálovej stability.
  • Vplyv  postavenia úverov v štruktúre pracovného kapitálu na mieru ich návratnosti.
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám