Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPlán a rozpočet firmy s využitím BSC

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy, na kalkulácie potrebné pri príprave plánu a na rozbory hospodárskych výsledkov.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Postup tvorby plánu spoločnosti na príslušný rok, náplň jednotlivých častí plánu:  


  • Vzory
  • Normatívne plánovanie
  • Podnikové ciele a vízie
  • Strategické plánovanie a jeho koncepcia
  • Nástroje pre splnenie úloh, prognózy
  • Operatívne plánovanie
  • Kalkulácia nákladov – príklady a cvičenia
  • Využitie Balanced Scorecard v plánovaní
 


odrazka  


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám