Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaPersonálny manažment

Termín: 11.4.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom  seminára je poskytnúť personalistom, vrcholovým manažérom, ale aj manažérom a vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia vybrané poznatky z oblasti personálneho controllingu. Na seminári sa účastníci oboznámia s perspektívou učenia sa rastu a rozvoja zamestnancov, možnosťami hodnotenia výkonnosti pracovníkov a s jeho prepojením na systém odmeňovania tak, aby ho mohli účastníci čo najlepšie uplatniť vo vlastnej organizácii. Významnú pomoc môže zohrať najmä u tých organizácií, ktoré zavádzajú strategický systém riadenia Balanced Scorecard, alebo hľadajú nové, jednoduchšie a účinnejšie spôsoby hodnotenia svojich pracovníkov. V rámci seminára budú preskúmané aj oblasti personálneho plánovania, náboru a prijímania pracovníkov a pracovnej motivácie, ako funkcií spojených s procesom riadenia ľudských zdrojov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený personalistom, riaditeľom, majiteľom, manažérom ale aj ostatným vedúcim pracovníkom v podnikateľskej ale aj nepodnikateľskej sfére.

 


Obsah / program prednášky:  


  • úlohy HR,
  • personálne plánovanie,
  • pracovná analýza a navrhovanie práce,
  • nábor a prijímanie pracovníkov,
  • hodnotenie a odmeňovanie,
  • vedenie ľudí a HR manažment,
  • pracovná motivácia,
  • úspešné riadiace schopnosti.
  • HR Scorecard a moderné trendy v riadení ľudí
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti personálneho riadenia a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje. Ďalej budú spôsobilí hodnotiť a ovplyvňovať výkonnosť pracovníkov. Budú poznať procesy personálneho controllingu vrátane pracovných analýz, prijímania pracovníkov alebo spôsoby hodnotenia motivácie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 11042024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám