Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár:
odrazkaPersonálny controlling a HR manažment

Termín: 4.12.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, pracovníkov na HR oddeleniach, personalistov, controllérov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku personálneho controllingu a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám tiež aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku, ako hodnotiť výkonnosť pracovníkov a zistiť, či na pracovných pozíciách sú správni ľudia metodikou PSIU a systémom manažérskej inventúry.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • podstatu personálneho controllingu, jeho obsah a postupy ako ho implementovať do podniku,
 • plánovať a kontrolovať personálne zdroje, analyzovať ich kvalitu a výkonnosť,
 • stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na ciele v oblasti personálneho riadenia,
 • podstatu hodnotenia výkonnosti pracovníkov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti,
 • posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry a definovať potrebné zmeny z pohľadu HR,
 • vypracovať strategické plány pre perspektívu učenia sa rastu (zamestnanci).
 


Obsah / program prednášky:  


 • Pojem personálny controlling a HR controlling. Jeho začlenenie v organizačnej štruktúre.
 • Controllingový prístup v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
 • Tvorba systému personálneho controllingu.
 • Procesné riadenie ľudských zdrojov a procesná analýza.
 • Nástroje personálneho controllingu.
 • Personálne náklady. Ako plánovať a optimalizovať personálne náklady.
 • Personálny rozpočet a rozpočet podniku a stredísk.
 • Nastavenie a tvorbu HR ukazovateľov.
 • Manažérsko-personálny audit.
 • Zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov - hodnotenie výkonu zamestnancov.
 • Manažérska inventúra a kvalita organizácie.
 • Kvalifikačná úroveň organizácie a učenie sa rastu.
 • Vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Študijný materiál a programy k problematike seminára.

 


Variabilný symbol: 4122024

 


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám