Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaOperatívny controlling
odrazkaa efektívne riadenie nákladov v podniku

Termín:

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Integrované operatívne podnikové plánovanie, priebežné zásobovanie manažmentu relevantnými informáciami pre riadenie a projektový controlling patria ku kľúčovým úlohám controllera. Moderné koncepty a ich praktické prevedenie do dennej práce controllera sú ťažiskom tohto seminára.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• controllerov
• odborníkov v oblasti financií a účtovníctva
• líniových managerov s controllingovými úlohami
• expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať smerom controlling

 


Obsah / program prednášky:  


 • Kľúčové faktory hospodárskeho výsledku podniku.
 • Plánovanie a kalkulácie.
 • Operatívne plánovanie a rozpočtovanie.
 • Krátkodobé plánovanie podniku.
 • rozpočet výkonov.
 • finančný plán.
 • plánová súvaha.
 • Performance Management - od Return on Investment k Economic Value Added.
 • Praktický príklad - Operatívne podnikové plánovanie.
 • Prípadová štúdia
 • rozpočtová výsledovka
 • výkaz CF
 • krátkodobý finančný plán
 • analýza bodu zvratu
 • ROI.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám