Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaNovínky v rámci IFRS platné od 1.1.2011

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Roky 2005 až 2008 prehlásila IASB za „obdobie pokoja“. Aj napriek tomu však pokračovali práce na novelách štandardov a boli prijímané nové materiály, avšak žiadny materiál (s výnimkou nevýznamných úprav štandardov a nových  interpretácií)  nenadobudol  v  tomto období platnosť. Všetky nové štandardy a novelizované verzie nadobudnú platnosť od 1. 1. 2011.

Cieľom kurzu je preto zoznámenie účastníkov s týmito novelami a s ich dopadom na účtovné závierky podľa IFRS.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre absolventov základných kurzov IFRS a pre účastníkov, ktorí v podnikovej praxi už podľa IFRS vykazujú.

 


Obsah / program prednášky - Ukazovatele výkonnosti:  


Novinky v rámci IFRS, ktoré nadobudnú platnosť od 1.1.2011.*

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám