Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

N O V I N KA :

 
  Dvojdňový online seminár :
odrazkaNÁKLADOVÝ CONTROLLING - PRAKTICKY


alebo od zdroja dát cez nákladový controlling, krycie príspevky, manažérske výsledovky ku kalkuláciám  

Termín: 22.11. a 25.11.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je zdokonaliť zručnosti účastníkov o praktické riešenie systému nákladového controllingu. Cieľom vzdelávanie je porozumieť tvorbe zdrojov dát pre nákladový controlling v nadväznosti na tvorbu a fungovanie samotného systému nákladového controllingu a interpretáciu výsledkov. Všetko prakticky na základnom zdroji dát hlavnej knihy firmy. Cieľom je naučiť účastníkov nielen tvoriť nákladový controlling, ale aj porozumieť jeho väzbám a rôznym interpretáciám výsledkov. Vychádzame z toho, že nie je dôležité poznať len aktuálny stav, ale vedieť ho aj plánovať a preto osobitná časť je venovaná tvorbe rozpočtov a tvorbe stredísk pre potreby manažérskeho riadenia na báze manažérskych výsledoviek. Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní vytvoriť si nielen vlastný systém nákladového controllingu, ale budú ho vedieť aplikovať v rôznych typoch spoločností podľa rôznych požiadaviek manažmentu organizácie. Seminár je svojim obsahom jedinečný a má v seba dlhoročné know-how lektora, ktorý ho získal viac než 30 ročnou.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre controllérov, majiteľov podnikov, TOP manažment, manažérov na stredných pozíciách,   a ostatných pracovníkov, ktorých chcú efektívne riadiť ziskovosť a optimalizovať náklady. Určený je tiež všetkým záujemcom, ktorí chcú efektívne ovplyvňovať budúcnosť a poznať postupy analyzovania a interpretovania výsledkov v manažérskej praxi už v procese plánovania.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú:

 • rozumieť podstate nákladového controllingu a ovládať postupy jeho tvorby.
 • vedieť analyzovať výsledky podniku na báze výnosov a nákladov z rôznych uhlov pohľadu.
 • poznať postupy tvorby systému nákladového controllingu a manažérskych výsledoviek a naučia sa ich používať v praxi.
 • porozumejú podstate fixných a variabilných nákladov a výpočtu krycieho príspevku.
 • rnaučia sa tvoriť kalkulácie UVN, manažérske kalkulácie a kalkulácie založené na procesoch.
 • analyzovať potenciálne problémy v ziskovosti firmy a rozloženie jej nákladovej štruktúry.
 


Obsah / program prednášky:  


 • Analýza zdrojov dát a tvorba vstupov pre nákladový controlling.
 • Vytvorenie rozpočtového systému podniku vo väzba na výsledky podniku.
 • Vytvorenie controllingu rozpočtu založeného na druhovom členení účtov a interpretácia výsledkov.
 • Manažérske sledovanie výsledkov podniku na báze krycieho príspevku a fixných a variabilných nákladov na úrovni EBITDA, EBIT a EAT.
 • Zostavenie a analýza bodu zvratu mnohoproduktovej štruktúry.
 • Vytvorenie systému kalkulácií úplných nákladov.
 • Systém Activity Based Costing – procesné riadenie nákladov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a kalkulácií.  Naučia sa ich efektívne používať v práci pri riešení rôznych problémov. Budú vedieť ako pristupovať k riešeniu problémov v oblasti ziskovosti a vedieť ju aktívne ovplyvňovať.  Naučia sa efektívne riadiť na báze KPI a krycích príspevkov

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál a kniha Nákladový controlling a Acivity Based Costing.
 • Aktívny systém nákladového controllingu ako výsledok vlastnej práce v rámci seminára..


Variabilný symbol: 22112024  


Cena: 480,- € vrátane 20% DPH ( 400,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám