Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový a procesný controlling

Termín: 26.3.2015

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Kremnická 26, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Prezentácia najnovších poznatkov v oblasti nákladového a precesného controllingu a jeho využívania v organizáciách.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlleri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu (NC)?
 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?
 • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NC?
 • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
 • Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model?
 • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NC?
 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
 • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti controllingu ako základného nástroja riadenia organizácie a naučia sa intenzívnejšie a cieľavedomejšie ovplyvňovať deje prebiehajúce vo firme na rôznych stupňoch riadenia.
 


   


Študijný materiál:
 
 • Pracovný materiál.


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8. Spresní sa týždeň pred konaním kurzu, o čom budú prihlásení účastníci včas upovedomení.

Ďalšie pokyny: Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

 


   


Variabilný symbol: 260320151  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


     
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám