Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaMyšlienková mapa ako jedna z metód
 
odrazkamanažérskeho rozhodovania a Balanced
odrazkaScorecard

Termín: 18.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti tvorby a využívania myšlienkových máp pre potreby riadenia. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní pracovať s myšlienkovými mapy a využívať ich vo svojej práci ako efektívny systém manažérskeho rozhodovania na báze videnia všetkých podstatných vzťahov a súvislostí. Dokážu posúdiť efektívnosť svojej činnosti, resp. projektov, ktoré realizujú a budú vedieť vnímať organizáciu ako jeden celok vo vzájomných súvislostiach.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, controlléri, právnici, ako aj všetci ostatní  pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o manažérskom rozhodovaní a efektívnom riadení vlastnej práce či podniku. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií, plánov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci sa naučia porozumieť podstate myšlienkových máp. Budú ich vedieť tvoriť a využívať vo svojej práci. Komplexnejšie budú vnímať deje prebiehajúce v podniku, či pri sledovaní a organizovaní vlastnej práce. Zdokonalia si vedomosti z oblasti manažérskeho rozhodovania a ich rozhodnutia budú efektívnejšie a kvalitnejšie.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Možnosti využitia myšlienkových máp a mechanizmus ich použitia.
  • Nástroje, ktoré podporujú vytváranie myšlienkových máp - Edraw Mind Map, FreeMind, Inspiration, iMindMap, nástroje Office a Excel.
  • Príklady a ukážky myšlienkových máp a samostatnej tvorby.
  • Prípadová štúdia: strom pravdepodobnosti v manažérskom rozhodovaní.
 


Prínos:
Účastníci si zdokonalia vedomosti z oblasti manažérskeho rozhodovania a ich rozhodnutia budú efektívnejšie a kvalitnejšie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 18092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám