Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaModerný manažérsky reporting a KPI´s

Termín:30.12.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu
.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základné princípy reportingu.
  • Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.
  • Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.
  • Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.
  • Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.
  • Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.
  • Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.
  • Prípadová štúdia.
  • Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.
  • Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.
 


Prínos:
Účastníci sa naučia podstatu tvorby a hodnotenia reportov a dashboardov, princípy ich zostavenia a interpretácie výsledkov. Zdokonalia si vedomosti z oblasti controllingu, zvlášť so zameraním na  nákladový, finančný a strategický controlling a možnosti ich efektívneho využitia v praxi. Naučia sa tvoriť a používať KPI pre rôzne oblasti činnosti firmy vrátane hodnotenia výkonnosti pracovníkov.
 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol: 30122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám