Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaModerné systémy riadenia organizácie založe-
odrazkané na zvyšovaní jej výkonnosti a controllingu

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky implementovať moderný systém riadenia firmy na báze controllingu a strategického riadenia výkonnosti firmy metódou Balanced Scorecard.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti moderného riadenia firmy a naučia sa intenzívnejšie a cieľavedomejšie ovplyvňovať deje prebiehajúce vo firme na rôznych stupňoch riadenia.

 


Obsah / program prednášky:    • Význam systému BSC a controllingu pre potreby riadenia firmy.

  • SWOT analýza a hľadanie úzkych miest firmy.

  • Kritické faktory úspešnosti firmy.

  • Tvorba strategickej mapy.

  • Tvorby tabuľky cieľov, metriky a hodnoty, postupy výpočtov.

  • Hodnotenie finančnej a zákazníckej perspektívy firmy.

  • Procesná perspektíva a učenie sa rastu.

  • Controlling a jeho prepojenie na systém Balanced Scorecard.

  • Interpretácia výsledkov a projektové riadenie v systéme BSC
 


   


Študijný materiál:
 
Publikácia: Balanced Scorecard a zvyšovanie výkonnosti firmy


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám