Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online školenie:
odrazkaModerné finančné plánovanie a riadenie -
odrazkaInterpretácia finančných výsledkov a
odrazkatvorba efektívnych finančných plánov

Termín: 16.8.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 kurz    


Ponúkame Vám jedinečný seminár, na ktorom Vás naučíme predikovať dopredu výsledky Vašej firmy. Všetky firmy čakajú až sa uzavrie mesiac, Vy môžete vedieť viac a vidieť ako skončí ďalší mesiac alebo ukončíte tento rok a tým výsledky firmy aj včas ovplyvniť jednoducho a rýchlo.

 


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou finančného controllingu a finančného plánovania. Firmy pravidelne robia mesačné rozbory formou finančných analýz a KPI. Na seminári Vám na konkrétnych príkladoch ukážeme, ako správne interpretovať výsledky a predikovať výsledok budúceho mesiaca aj s možnými dopadmi.

 


Cieľová skupina:
Controlléri, finanční manažéri, ekonómovia, majitelia firiem, podnikatelia, manažéri na všetkých stupňoch riadenia, riaditelia divízií alebo závodov, členovia dozorných rád a predstavenstva, odborní pracovníci, finanční referenti, študenti a všetci, kto má záujem učiť sa a byť dobrí v problematike finančného riadenia firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základné účtovné výkazy a ako ich správne čítať.
  • Interpretácia výsledkov zo súvahy a výsledovky. Ak správne interpretovať tieto dokumenty. Čo si v nich všimnúť a čo je kedy dôležité.
  • Ako zistiť finančné toky a kam odišli peňažné prostriedky.
  • Interpretácia výsledkov finančnej analýzy a ich použitie v predikcii na ďalšie mesiace.
  • Kam smeruje vaša firma, ako to zistiť a ovplyvniť.
  • Ako nájsť slabé miesta pomocou bankrotových modelov.
  • Ako benchmarking môže zlepšiť výsledky Vašej firmy.
  • Naprojektujte výsledky budúceho mesiaca a predikuje, čo sa bude diať vo firme a pozitívne to ovplyvnite smerom k dobrým výsledkom.
  • Prečo je finančná analýza srdcom podniku a jej zdravie jej aj zdravím podniku. Prečo je finančné plánovanie dôležité pre budúcnosť firmy.
  • Naučíme Vás predikovať budúci mesiac i koniec roka vo finančných výkazoch a výsledkoch finančnej analýzy ex ante efektívne a účinne - novinka vo finančnom plánovaní - jedinečná a jediná. Zvládne to každý manažér bez väčších nárokov na ekonomické a finančné znalosti. S podporou controlléra najsilnejší nástroj riadenia firmy. Jednoduchý, ľahký a ihneď použiteľný aj v rámci porád vedenia na modelovanie rôznych situácií a riešením problémov ako efektívne ďalej.
 


Študijný materiál:
 

Účastníci obdržia pracovné materiály s vyššie uvedenou problematikou, literatúru z controllingu a programovú podporu Finančný plán EIS - Expert.


Variabilný symbol: 16082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám