Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaModerné controllingové analýzy

Termín:

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým:
• pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
• tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
• absolventom
• všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základné princípy reportingu.

  • Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.

  • Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.

  • Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.

  • Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.

  • Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.

  • Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.

  • Prípadová štúdia.

  • Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám