Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaKoncepcia, funkcie a nástroje controllingu

Termín:podľa dohody

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Controlling je koncept pre úspešné riadenie podniku a trvalé zaistenie jeho existencie. Kurz ukazuje, ako controlling podporuje strategické a operatívne riadenie prostredníctvom informácií, koordinácie a vytvárania zodpovedajúcich nástrojov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým pre:
• controllerov
• líniových managerov s controllingovými úlohami
• experti všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v smere controllingu
• konatelia a majitelia firiem, ktorí uvažujú o zavádzaní controllingových nástrojov
.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Pridaná hodnota controllingu:
  - Systém integrovaného controllingu
  - Strategický a operatívny controlling
  - - úlohy
  - - nástroje
  - Operatívny controlling
  - - úlohy
  - - nástroje
  - Hodnotový controlling
  - Vývoj controllingového konceptu
  - - vo svete
  - - v SR
  - Súčasné poňatie a význam controllingu
  - Hlavné úlohy controllingu
  - - koordinovanie
  - - plánovanie / rozpočtovanie
  - - kontrola
  - - informačné zabezpečenie
  - - Vytvorenie organizácie controllingu

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 20% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 20% DPH ( 4.518,90 bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám