Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaManažérske zručnosti

   
odrazkaKOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Termín: 2 dni podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:

 • Ovládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu cieľavedomejšie a efektívnejšie.
 • Vedieť vyjadriť svoje pocity a názory asertívne a empaticky.komunikácia – jej charakteristik.
 • Vedieť ovplyvniť svoj komunikačný štýl.
 • Vedieť zanalyzovať  partnerove reakcie a zareagovať na ne s ohľadom na cieľ komunikácie.
 • Vedieť sa lepšie sa dohodnúť.
 • Prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo.
 • Poznať svoje silné i slabé stránky v prezentáciách a využiť ich vo svoj prospech.
 • Vedieť zaujať svoje publikum
 


Cieľová skupina::
Tréning sa zameriava na všetkých, ktorí cítia potrebu zdokonaliť svoje komunikačné  a prezentačné zručnosti (manažéri, pracovníci so zákazníkmi, začínajúci interní lektori, ...), najmä na tých, ktorí ešte neabsolvovali podobný tréning.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Komunikácia:
  Podstata charakter komunikácie (verbálna a neverbálna stránka).
  Aký som a ako komunikujem.
  Aké sú komunikačné štýly a ich prejavy.
  Ako reagovať na jednotlivé typy.
  Verbálne a neverbálne prejavy – ako ich cielene prispôsobiť účelu.           
  Asertívna argumentácia a zvládanie námietok.
  Počuť aj nevypovedané a vhodne zareagovať.

 • Prezentácia:
  Ja - prezentátor (motivácia, silné a slabé stránky).
  Analýza publika a vybranie cieľa.
  Ako obmeniť prezentácie podľa typu publika.
  Prirodzená štruktúra prezentácií.
  Ako zaujať.
  Ako zvládať typické problémové situácie.

 


Formy:
Diskusia, simulácie, interaktívny nácvik, hranie rolí,  prípadové štúdie, videonahrávky.
 


Miesto konania môže byť aj u Vás:
Miesto konania: Košice – Bratislava (po dohode s účastníkmi), priamo v objednávajúcej firme pre počet účastníkov väčší ako 8.

 


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám