Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaHodnotenie výkonnosti a personálny
odrazkacontrolling s HR Scorecard

Termín: 29.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre podniku.
 • Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.
 • Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.
 • Audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy.
 • Hodnotenie výkonu zamestnanca – prístupy, metodika.
 • Hodnotiace systémy zamestnancov.
 • Hodnotenie cez KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti.
 • Manažérska inventúra a výkonnosť oddelení.
 • Tvorba hodnotiacej správy a vedenie hodnotiacich pohovor.
 • Motivačný faktor hodnotenia.
 • Tvorba a interpretácia ukazovateľov KPI a ich prepojenie na výkon zamestnanca.
 • Personálny controlling a náklady.
 • Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.
 • Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.
 • HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard.
 • Zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov.
 


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol: 29072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám