Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaHodnotenie výkonnosti firmy
odrazkaa jej pracovníkov

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhodobou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom  seminára je poskytnúť personalistom, vrcholovým manažérom, ale aj manažérom a vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia vybrané poznatky z oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a jej pracovníkov. Na seminári sa účastníci oboznámia s perspektívou učenia sa rastu a rozvoja firmy, možnosťami hodnotenia výkonnosti pracovníkov a s jeho prepojením na systém odmeňovania tak, aby ho mohli účastníci čo najlepšie uplatniť vo vlastnej organizácii. Významnú pomoc môže zohrať najmä u tých organizácií, ktoré zavádzajú strategický systém riadenia Balanced Scorecard, alebo hľadajú nové, jednoduchšie a účinnejšie spôsoby hodnotenia firmy a svojich pracovníkov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený personalistom, riaditeľom, majiteľom, manažérom ale aj ostatným vedúcim pracovníkom v podnikateľskej ale aj nepodnikateľskej sfére.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Perspektíva učenia sa rastu a Balanced Scorecard.

 • Oblasti učenia sa rastu – výkonnosti firmy, schopnosti zamestnancov, schopnosti informačného systému, motivácia.

 • Kľúčové meradlá.

 • Kalkulácia potreby personálu.

 • Hodnotenie kvalifikačnej úrovne firmy.

 • Hodnotenie výkonnosti firmy a jej zamestnancov.

 • Hodnotenie v práci. Význam, účel a zámery hodnotenia. Zhodnotenie minulej výkonnosti a stanovenie výkonnosti budúcej. Určenie výcvikových potrieb. Výšky platu v hodnotení výkonnosti. Posúdenie budúceho potenciálu.

 • Tradičné metódy hodnotenia výkonnosti, ich klady a nedostatky, moderné prístupy k hodnoteniu – systém MBO. Prístupy založené na hodnotení výsledkov.

 • Hodnotiaci pohovor. Príprava, realizácia a vyhodnotenie hodnotiaceho pohovoru. Sledovanie a monitorovanie. Záznamy z hodnotiaceho pohovoru.

 • Hodnotiaci dotazník. Jeho návrh, spracovanie a vyhodnotenie dát. Príklady z praxe a ukážky rôznych systémov hodnotenia výkonnosti. Prepojenie dotazníkov na informačný systém pre hodnotenie výkonnosti.

 • Spracovanie a vyhodnocovanie údajov z dotazníkov. Spider grafy v hodnotení. Vyhodnocovanie dát cez kontingenčné tabuľky a hodnotiace formuláre.

 • Interpretácia a využitie výsledkov hodnotenia a výpočet odbornej úrovne organizácie a zamestnancov. Ukazovateľ spokojnosti zamestnancov.

 • Motivačné a stimulačné aspekty hodnotenia, návrhy rozvojových aktivít organizácia, ďalšie možnosti využitia výsledkov v praxi.

 • Hodnotenie výkonnosti firmy a jej zamestnancov. Odmeňovanie na báze ukazovateľa Economic Value Added. Motivačné aspekty a význam tohto ukazovateľa pre personálny controlling.

 • Ukážkové dokumenty z praxe a komplexná ukážka celého systému a procesu hodnotenia výkonnosti na príklade z praxe.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu + CD.
 


Variabilný symbol:

 


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám