e
 
 
  Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaFinančné plánovanie a finančné riadenie

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť tvoriť finančný plán firmy na účtovných dátach firemných, alebo fiktívnej firmy. Účastníci porozumejú vzájomným súvislostiam a väzbám finančného plánu. Tvorba finančného plánu môže prebiehať priamo na dátach firmy.

Cieľová skupina:         

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Profil absolventa  

Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • Účastníci si priamo vyskúšajú tvorbu finančného plánu a získajú odborné zručnosti pri práci s Excelom ako nástrojom tvorby finančného plánu
 


Obsah / program prednášky:  


 • Metodika tvorby finančného plánu na podmienky firmy;
 • Zostavenie plánu výnosov a nákladov vo väzbe na finančné riadenie firmy;
 • Zostavenie plánovanej bilancie (súvahy);
 • Vytvorenie plánu cash flow;
 • Finančná projekcia a optimalizácia finančných ukazovateľov v rámci fin. plánu.;
 • Plánovanie investícií v kontexte finančného plánu;
 • Plán úverov a jeho väzby na zdroje financovania firmy;
 • Prepojenie finančného plánu na finančný a nákladový controlling a strategický systém riadenia výkonnosti firmy;
 


odrazka Počet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je  10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.
 


odrazka Formy a metódy:  


 • Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.
 


odrazka Ukončenie vzdelávacej aktivity:  


 • Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.
 


   


Študijný materiál:
Účastníci obdržia počítačový program FinPlan.xlsx, ako nástroj pre prácu pri tvorbe finančného plánu a naučia sa s ním pracovať.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám