Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel pre controllerov a manažérov
odrazkaTvorba myšlienkových máp

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom vzdelávania je poskytnúť frekventantom nový pohľad na vysokoefektívny spôsob práce s dátami, rôznymi informáciami a znalosťami tak, aby využili svoj tvorivý potenciál, postrehli všetky podstatné súvislosti a našli medzi nimi väzby. Na základe tvorby myšlienkových mám dokážu zmeniť svoj reporting na vysokokvalitný a výborne pracujúci informačný a znalostný systém vytvorený pre potreby zvyšovania efektívnosti práce, ktorú vykonávajú a z prehľadnenia toku dokumentov vo firme.

 


Cieľová skupina:
TOP manažment firiem, stredný manažment, ekonómovia, controlléri, marketingoví pracovníci, finanční riaditelia a všetci, ktorí sa podieľajú na riadení firmy alebo akejkoľvek spoločnosti a potrebujú precízne spracovať podklady z oblasti manažmentu, ekonomiky, controllingu, prípadne si usporiadať data s ktorými pracujú do logických štruktúr pre zefektívnenie práce a zvýšenie výkonnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Myšlienková mapa ako jedna z metód manažérskeho rozhodovania.

 • Možnosti použitia myšlienkových máp v oblasti controllingu a mechanizmus ich používania.

 • Nástroje podporujúce tvorbu myšlienkových máp - Edraw Mind Map,  FreeMind, Inspiration, iMindMap, nástroje balíka Office a Excel.

 • Tvorba myšlienkovej mapy pre oblasť podnikového controllingu a možnosti jej použitia.

 • Myšlienkové mapy v oblasti finančného controllingu - tvorba a použitie v praxi.

 • Tvorba myšlienkovej mapy v oblasti nákladového controllingu.

 • Strategický controlling a mapa Balanced Scorecard.

 • Transformácia finančnej mapy do podoby myšlienkovej mapy - príklad.
 • Implementácia myšlienkových máp do systému procesného controllingu - ABC model.
 • Príklady a ukážky myšlienkových máp a samostatná tvorba.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Pracovný materiál k tvorbe myšlienkových máp.
 • Demoprogramy


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám