Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel a makrá

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť záujemcov efektívne pracovať s makrami v programe Excel. Na seminári bude prezentovaná práca s makrami od tvorby jednoduchého makra až po ich efektívne používanie v práci na úrovni jednoduchých programov podporujúcich prácu v Exceli.

 


Cieľová skupina:
Top manažment a majitelia firiem, ekonomickí, finanční a personálni riaditelia, controlléri, ekonómovia, vedúci pracovníci firmy, ktorí pracujú s programom Excel a chcú zdokonaliť svoje zručnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Začiatok práce s makrami v  Exceli. Vytvorenie jednoduchého makra.
  • Zmeny vlastností makra, vyplnenie vybranej oblasti hodnotami.
  • Otváranie súborov a doplňovanie stĺpcov cez makrá. Prepojenia databáz.
  • Objekty – ukladanie hodnôt premenných, zmena hodnôt vlastností objektov.
  • Objekty typu Range. Deklarácia premenných. Používanie Range v rôznych programových situáciách.
  • Grafy a ich programovanie prostredníctvom makier.
  • Riadenie toku vo VBA – cykly. Cyklus Do Loop Until, Do While Loopil, Do Loop While, While Wend, For Each Next, For Next, If Then Else End IF, Case End Select.
  • Makrá v kontingenčných tabuľkách.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.
  • CD s aplikačnými programami k problematike.


Prínos:
Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Exceli a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám