Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel + PowerPivot so zameraním na repor-
odrazkatovanie - manažérsky informačný systém
   

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Seminár je určený pre všetkých tých, ktorý sa chcú zdokonaliť v práci s programom Excel a pritom chcú pracovať s rozsiahlymi databázami. PowerPivot je doplnok inštalovaný do programu Excel, ktorý zdokonaľuje manažérsky reporting a prácu s kontingenčnými tabuľkami. Táto časť seminára sa zaoberá problematikou práce s týmto doplnkom vrátane jeho využitia v manažérskych aplikáciách.

 


Cieľová skupina:
top manažment a majitelia firiem, ekonomickí, finanční a personálni riaditelia, controlléri, ekonómovia, vedúci pracovníci firmy, ktorí pracujú s programom Excel a chcú zdokonaliť svoje zručnosti.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Rozdiely Excel a PowerPivot. Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel a základne informácie týkajúce sa obsluhy a nastavení doplnku.
 • Okno PowerPivot, pridanie dát do okna PowerPivot.
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.
 • Karta PowerPivot.
 • Importovanie dát z niekoľkých zdrojov a to - hlavná kniha, účet a strediská.
 • Vytvorenie prepojených dát, vytvorenie relácií medzi dátami rôznych zdrojov, premenovanie stĺpcov.
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Pridanie rôznych pohľadov.
 • Uloženie tabuliek v programe Excel.
 • Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX. Špecifikácie tabuliek PowerPivot.
 • Dátové typy. Vytváranie výpočtov a práca s výpočtami. Základy vzorcov.
 • Práca s tabuľkami a stĺpcami. Odkazovanie na tabuľky a stĺpce vo vzorcoch.
 • Odstraňovanie chýb vo vzorcoch.
 • Vytvorenie výpočtového stĺpca.
 • Vytvorenie miery. Postup - vytvorenie miery použitím vlastných agregácií. Zobrazenie a zmena existujúcej miery.
 • Vyhľadávanie vo vzorcoch a používanie relácií.
 • Funkcia RELATED pre načítanie jednej súvisiacej hodnoty. Funkcia RELATEDTABLE - načítanie zoznamu súvisiacich hodnôt.
 • Zoskupovanie dát v Exceli s pomocou doplnku PowerPivot. Čo je zoskupovanie (agregácia) dát. Pridávanie agregácií do vzorcov a kontingenčných tabuliek.
 • Funkcie jazyka DAX. Časové funkcie jazyka DAX. Filtrovanie dát vo vzorcoch. Vytvorenie filtra v tabuľke pri použití vzorca. Filtre umožňujúce odobranie duplicitných položiek. Odoberanie filtrov. Prepočty vzorcov.
 • Vytváranie kontingenčných tabuliek a  práca s kontingenčnými tabuľkami.
 • Prehľad vzorcov jazyka DAX. Syntax jazyka DAX. Typy funkcií jazyka DAX.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Prínos:
Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Exceli a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 390,- € vrátane 20% DPH ( 325,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám