Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaEIS - systém controllingu

Termín: 16.4.2024 alebo 9.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť účastníkov využívať controllingový systém EIS. Dôležité je vedieť ako zameniť množstvo dát na kvalitné informácie a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Vyvolať reakciu v danom systéme a podnietiť aktivitu formou reportingu a kvalitnej interpretácie údajov. Je mnoho očakávaní, ktoré spájame s novým manažérskymi systémami a EIS je jedným z nich úzko orientovaný na controlling. Ak má splniť svoj účel, musí mať správny obsah i formu. Aké chceme, aby manažéri našli informácie: scorecardy, tabuľky, rozpočty či funkčné správy. Pri riešení všetkých týchto problémov by Vám mohol pomôcť tento controllingový systém. To všetko môžete získať a na to všetko môžete mať aj odpovede ak sa zúčastníte tohto seminára, ktorý bude zameraný na zdokonalenie zručnosti a zvýšenie efektivity a kvality práce u každého controlléra.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým manažérom a controllérom. Ďalej tiež pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu a efektívne ho používať v riadení firmy.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Riadiaci systém controllingu, finančný controlling, nákladový controlling, strategický controlling.
  • Tvorba a zavedenia systému controllingu.
  • Implementácia controllingu do firmy.
  • Zdrojové databázy.
  • Základné väzby a súvislosti.
  • Tvorba a implementácia systému finančného controllingu.
  • Tvorba a implementácia systému strategického controllingu.
  • Interpretácia výsledkov a hľadanie súvislostí a odchýlok.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 16042024 alebo 9092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám