Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEfektívne riadenie firmy v čase krízy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s parametrami ekonomickej stability firmy, hodnotením ekonomického zdravia firmy, analýzou finančných porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu firmy a reprodukcii jej vlastného kapitálu.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený finančným analytikom, nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, riadením a monitorovaním finančných tokov firmy a strategickým finančným riadením v zložitom ekonomickom prostredí súčasnej doby.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:   • Ekonomická pozícia firmy:
  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti a ich interpretácia
  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy a vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model a diskriminačná funkcia)

 • Pracovný kapitál - Indikátor zdravia finančných tokov:
  • Ekonomická interpretácia pracovného kapitálu  a jeho štruktúra
  • Faktory ovplyvňujúce pracovný kapitál
  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow

 • Analýza Výkazu ziskov a strát a Výkazu cash flow:
  • Princípy analýzy výkazu ziskov a strát a Výkazu cash flow z hľadiska reálneho posúdenia výkonnosti firmy
  • Ukazovatele na báze cash flow
  • Vzťahy medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou a výkazom cash flow
  • O čom informuje vývoj cash flow a aké faktory ho ovplyvňujú – parametre finančnej stability
 • Postavenie ekonomickej pozície firmy v období krízy:
  • Fázy finančných porúch
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy finančných porúch

 • Priority riadenia v čase krízy:
  •  Dôležité ponaučenia vyplývajúce z ekonomickej krízy
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 168,- € vrátane 20% DPH ( 140,- € bez DPH )  


Cena: 5.061,17 Sk vrátane 20% DPH ( 4.217,64 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám