Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling vo firme - Systém efektívneho
odrazkariadenia a plánovania na báze
odrazkaKey Performance Indikators (KPI)

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 h seminár  

i

     


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.
 • Filozofia a orientácia controllingu.
 • Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.
 • Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionalizovanie.
 • Funkčné oblasti a triedenie controllingu - ziskový a finančný controlling.
 • Operatívny a strategický controlling.
 • Controllingový reporting. Obsah, tvorba, ukazovatele.
 • Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.
 • Vízia a strategické mapy.
 • Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti.
 • Operatívny controlling. Nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám