Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaControlling v praxi - Systém efektívneho
 
odrazkariadenia a plánovania na báze Key
odrazkaPerfomance Indikators (KPI)

Termín: 16.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzulácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


  • controlling ako nová filozofia riadenia, ciele a nástroje controllingu,
  • dashboardy vo finančnom a nákladovom controllingu,
  • tvorba ekonomickej pridanej hodnoty, metriky a hýbatelia, zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru,
  • moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám,
  • ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov,
  • ako zaviesť procesný controlling, využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu,
  • strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu – KPI, hodnotenie výkonnosti organizácie na báze KPI.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 16092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám