Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling 2023
odrazkaInovácie a nové trendy controllingu

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controlléra - neustále zásobovať manažment relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllérom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Controlling ako nová filozofia riadenia. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.
 • Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
 • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia.
 • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru.
 • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám.
 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.
 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 • Ako zaviesť procesný controlling a vytvoriť procesný model?
 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.
 • Strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu.
 • Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad na controlling.
 


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám