Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online : Modul C - dĺžka trvania 3 dni
odrazkaProfesionálny controller v strategickom
odrazkariadení

Termíny: 13.8. - 20.8. - 22.8.2024

 

Lektori: špecialisti z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controller je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

 


Obsah / program prednášky:  


 • SWOT analýza – projekty – interpretácia výsledkov.
 • Kritické faktory úspešnosti a Rating podniku.
 • Tvorba strategických cieľov a tabuľka Balanced Scorecard.
 • Procesy ako súčasť strategického riadenia.
 • Kruh strategického riadenia výkonnosti.
 • Potenciály zlepšenia a prístupy k ich riešeniu.
 • Activity Based Costing / Management.
 • Systém Excelentnosti EFQM a hodnotenie jeho úrovne v podniku.
 • Finančné plánovanie v projektovom controllingu.
 • Hodnotenie úrovne a  etiky umelej inteligencie v organizáciách.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:  


 • vedieť iinterpretovať analýzy.
 • vedieť tvorbu strategických cieľov.
 • vedieť interpretovať zistené výsledky pre manažment.
 • poznať procesy strategického riadenia.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje poznatky z oblasti strategického riadenia a prepojenia stratégie a operatívnych cieľov až po oblasť hodnotenia výkonnosti. Zároveň sa naučia používať novú metódu plánovania a hodnotenia výkonnosti.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní..

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 13082024  


Cena za modul C - 3 dni: 716,40 Eur s DPH ( 597,- Eur bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám