Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaCash Flow a likvidita firmy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Od začiatku 90-tych rokov dochádza ku spontánnemu záujmu o Cash Flow, napriek tomu často nie sú jasné jeho formy, obsah, sféry aplikácie, alebo údajová základňa. Cash Flow je dôležitou časťou finančného riadenia a finančnej analýzy firmy, pretože bezprostredne súvisí so zabezpečovaním jej likvidity. V trhových ekonomikách sa stali analýzy a riadenie Cash Flow bežnou súčasťou finančnej analýzy. Pomáhajú k identifikácii a riešeniu finančných problémov a redukujú finančné riziká firmy.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým vedúcim ekonomických oddelení, investičných oddelení, ale aj ostatným vedúcim pracovníkom firmy a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup a potrebujú získať, alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Úvod:  


 • Podstata globálnych zmien a ich vzťah k ekonomike firmy;

 • Vymedzenie pojmov v oblasti finančného riadenia firmy;
 


odrazka Retrospektívny Cash flow (CF):  


 • Výkaz CF; účel výkazu; údajová základňa;

 • čítanie výkazu CF; účel výkazu; údajová základňa;

 • Formy a obsah výkazu CF;

 • Metódy zostavovania výkazov CF;

 • Fondové poňatie výkazu CF;

 • CF v podobe ukazovateľov finančnej analýzy;
 


odrazka Budúci CF a plánovanie:  


 • Zisťovanie likvidity podniku pomocou prognózy CF;

 • Finančné plánovanie firmy;

 • Štruktúra prognózy CF;

 • Formy riešenia úzkeho profilu v likvidite; Segmentácia CF;
 


odrazka CF investičných projektov:  


 • Zmena hodnoty CF v čase;

 • Metódy vyhodnocovania investícií;

 • operatívny plán a rozpočet

 • Odhad CF investičných projektov;
 


odrazka Počet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je 8 – 15 účastníkov.

 • Možnosť individuálneho poradenstva.
 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 252,- € vrátane 20% DPH ( 210,- € bez DPH )  


Cena:7.591,75 Sk vrátane 20% DPH ( 6.326,46 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám