Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaAnalýza finančnej dôveryhodnosti firmy
odrazkav čase turbulencii a krízy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Metódy finančnej analýzy sa stávajú v rukách manažérov, ale aj potenciálnych investorov, veriteľov a analytikov nevyhnutným nástrojom k testovaniu podnikovej kondície, výnosnosti a finančného rizika firiem, ich konkurenčnej schopnosti a pozície na trhu. Kurz umožní manažérom, podnikateľom, vlastníkom a investorom základnú orientáciu vo vykazovaných údajoch firiem, ich interpretáciu a hodnotenie praktických faktorov, ktoré ovplyvňujú údaje.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým manažérom, podnikateľom, vlastníkom a investorom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Aké sú zdroje informácií pre finančnú analýzu
 • Ako sa hodnotí finančné zdravie firmy
 • Na čo je dobrá analýzy finančných tokov
 • Ako sa robí analýzy zdrojov financovania
 • Na čo slúži analýza vývoja zisku
 • Ako sa hodnotí finančná dôveryhodnosť a spoľahlivosť firmy
 • Aké sú základné smery rozvoja firmy v čase krízy
 


Obsah / program prednášky:   • Úvod
  • Podstata globálnych zmien a ich vzťah k ekonomike firmy.
  • Zjednotenie základnej terminológie a čítania výkazov – Bilancie, Výkazu ziskov a strát, Cash Flow
  • Predstavenie Prípadovej štúdie (prípadne viac prípadových štúdii, ak bude viac účastníkov)
 • Postup a metódy finančnej analýzy
  • Základná a technická analýzy
  • Zdroje informácií a príprava údajov a ukazovateľov
  • Metódy testovania finančného zdravia a finančného chovania firmy
 • Postup a metódy finančnej analýzy
  • Analýza absolútnych ukazovateľov
  • Analýza rozdielových ukazovateľov
  • Analýza peňažných tokov
  • Analýza pomerových ukazovateľov
  • Analýza vývoja Zisku
  • Sústavy ukazovateľov
 • Hodnotenie dôveryhodnosti firmy
  • Hodnotenie finančnej dôveryhodnosti firmy
  • Hodnotenie finančnej spoľahlivosti odberateľa
  • Vyhodnotenie a  interpretácia hodnôt v Prípadovej štúdii (v prípadových štúdiách)
 


   


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane materiály autorsky spracované lektoromu.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám