Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika

   
odrazkaUS GAAP - pre pokročilých

Termín:

 


Lektor: Robert Mládek
(poradca, školiteľ a konateľ troch spoločností. K účtovnej problematike nepristupuje ako akademik bez praktických skúseností, ale ako človek, ktorý nielen zodpovedá za dodržiavanie noriem, medzinárodných i tuzemských, ale zároveň musí vychádzať so zahraničnými vlastníkmi, ktorí nie vždy plne chápu nuansy slovenského účtovného a právneho prostredia. audítorskej praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA vyštudoval University of San Francisco.)

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Hoci väčšina medzinárodných firiem pôsobiacich na Slovensku aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuálna. Predovšetkým dcérske spoločnosti amerických firiem stále musia aplikovať US GAAP, pretože myšlienka, že by USA niekedy prešli na IFRS je "passé". Účtovníctvo týchto firiem preto musí zodpovedať nielen US GAAP, ale aj tomu, ako si US GAAP vykladajú americkí kontrolóri a audítori (interné i externé), ktorí výsledky slovenských dcér budú posudzovať v USA.

Ďalšia skupina, ktorá má prekvapivo veľký záujem o US GAAP, sú slovenské firmy, ktoré založili alebo plánujú založiť dcérsku spoločnosť na území USA. Hoci to nemusí vždy nastať, stáva sa, že tieto "dcéry" musia aplikovať US GAAP, a to aj z daňového hľadiska, hoci nie sú kótované na burze.

Na poslednom mieste sú slovenské firmy, ktoré by rady oslovili amerických investorov či partnerov. Aby takéto vzťahy fungovali hladko, je dobré vedieť, čo presne títo partneri očakávajú, alebo aspoň, ako si vykladajú pojmy ako performance obligation, net revenue, fully Absorbed costs, SG & A, free cash flow či EBITDA.

Od začiatku kodifikácie v roku 2009, FASB publikoval v priemere 16 úprav  ročne. Pokiaľ sa jedná o zásadné zmeny, napríklad ASC 842 (leasing), tie sa preberajú samostatne. Na drobnejšie zmeny sa upozorňuje priebežne v kontexte tém, ku ktorým sa vzťahujú.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pre zamestnancov finančných oddelení amerických firiem, ktoré aplikujú US GAAP v praxi. Seminár tiež navštevujú audítori, poradcovia či pracovníci IT firiem, ktorí sa zaujímajú o technické aspekty US GAAP.

 


Obsah / program prednášky:  


 • úvod do problematiky,
 • zaúčtovanie, ocenenie a vykazovanie,
 • prvky účtovníctva a účtovné zásady,
 • reálna hodnota,
 • pohľadávky a zmluvný majetok,
 • zásoby: ocenenie, náklady na predaný tovar, účtovné postupy,
 • uznávanie výnosov (základy),
 • časové rozlíšenie,
 • hmotný majetok: triedy a skupiny, ocenenie, komponenty, životnosť a odpisy
 • nehmotný majetok: triedy a skupiny, ocenenie, goodwill,
 • leasing,
 • záväzky,
 • vlastný kapitál,
 • výsledovka: ASC 606, služby,
 • voliteľná témy (napríklad, impairment, segmenty, cudzie meny, finančné nástroje.
 


Poznámka:
Seminár je interaktívny a ponúka účastníkom priestor nielen pre otázky, ale aj diskusiu o situáciách, ktorým musia sami vo svojom profesijnom živote čeliť.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: v anglickom a v českom jazyku.

Samozrejmosťou je občerstvenie, podkladové materiály a osvedčenie o absolvovaní pre každého účastníka.

Odporúčame absolvovať nadväzujúci kurz "Svetové účtovníctva US GAAP a IFRS (porovnanie a ich vzájomné využitie) - pre náročných", júl 2019.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 420,- € vrátane 20% DPH (350,- € bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám