Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaPočítačové kurzy

   
odrazkaMS Access

Termín: na dotaz

 

Lektor:

 

Miesto konania: Bratislava, podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
je naučiť sa vytvárať a spravovať relačné databázy; príprava na test na Certifikát ECDL – modul č. 5.

 


Cieľová skupina:
Pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s databázami.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základné princípy práce

  • vytváranie a práca s tabuľkami a databázami

  • relačné databázy

  • formulármi a zostavami, jednoduché dotazy 

  • Pokročilí sa naučia vytvárať a pracovať s dotazmi.
 


Prínos:
Po absolvovaní školenia bude absolvent schopný samostatne pracovať s aplikáciou Microsoft Access. Bude schopný vytvárať jednoduché relačné databázy. Bude vedieť navrhnúť a vytvoriť tabuľky so záznamami tvoriace databázu, určiť relácie (vzťahy) medzi týmto tabuľkami. Vytvorí jednoduché dopyty (dotazy) na takto vytvorené tabuľky. To umožní vytváranie ďalších tabuliek na základe už vytvorených bez ich manuálneho písania na pár kliknutí myšou. Taktiež bude schopný vytvárať jednoduché formuláre a bude schopný ich prispôsobiť vlastným potrebám, čo mu v značnej miere uľahčí, zrýchli a zefektívni prácu. Nakoniec dokáže vytvoriť tlačovú zostavu (tzv. report), aby sa mohli údaje vytlačiť.
 


   


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám