Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaKonsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS

Termín:

 


Lektor:
Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA - Žije dlhodobo vo Veľkej Británii. V roku 2011 získala pozíciu Academic Fellow v rámci Vzdelávacej sekcie IFRS Foundation v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a podpore ich celosvetového uplatnenia.
Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovej činnosti na tému IFRS.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov  

i

i 09:00 - 12:00 kurz

   

i

i 12:00 - 13:00 obed

   

i

i 13:00 - 16:00 kurz

   


Cieľ vzdelávania:
Na príkladoch a prípadových štúdiách bude vysvetlené tzv. akvizičné účtovníctvo podľa IFRS 3. Podnikové kombinácie, to je situácia, keď je novo nadobudnutá dcérska spoločnosť prvýkrát začleňovaná do skupiny, a požiadavky IFRS na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka.

 


Cieľová skupina:
Pracovníci materských spoločností, ktorí zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, pracovníci dcérskych spoločností, ktorí zodpovedajú za reporting pre materskú spoločnosť podľa požiadaviek IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


1. deň; 09:00–16:00 h

IFRS 3 Podnikové kombinácie

  1. Určenie ceny akvizície
  2. Oceňovanie čistých aktív dcérskej spoločnosti
  3. Výpočet goodwillu
  4. Výpočet podielu nezakladajúceho ovládanie (menšinového podielu)
  5. Reporting pre materskú spoločnosť

2. deň; 09:00–16:00 h

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

  1. Výnimky z konsolidácie
  2. Konsolidované postupy
  3. Vnútroskupinové transakcie
  4. Prípadová štúdia na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.
 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 456,- € vrátane 20% DPH ( 380,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám