Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaMedzinárodné štandardy účtovného
odrazkavýkazníctva (IFRS) - základy

Termín:

 


Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, PhD, MBA
Žije dlhodobo vo Veľkej Británii. V roku 2011 získala pozíciu Academic Fellow v rámci Vzdelávacej sekcie IFRS Foundation v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a podpore ich celosvetového uplatnenia.
Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovej činnosti na tému IFRS.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram:  

i

i 8:30 - 09:00 prezentácia    

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov a ich praktická aplikácia v prostrední medzinárodných spoločností.

 


Cieľová skupina:
Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovej činnosti na tému IFRS.

 


Obsah / program prednášky:

 1. Úvod - medzinárodná harmonizácia účtovníctva, systém IFRS, implementácia IFRS v SR a ich problémy, Koncepčný rámec IFRS – účtovné zásady a predpoklady, definície prvkov účtovnej závierky: aktíva, záväzky, náklady a výnosy.
  Prehľad koncepcií oceňovacích metód používaných v rámci IFRS a súvisiaca anglická terminológia
  .
 2. Účtovná závierka podľa IFRS – prvky účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie prílohy k účtovným výkazom. Riadna a mimoriadna účtovná závierka.
 3. Výklad základných segmentov účtovných výkazov:
  • pozemky, budovy a zariadenia (IAS 16)
  • dlhodobý majetok určený k predaju (IAS 38)
  • investície do nehnuteľností (IAS 40)
  • zníženie hodnoty aktív (IAS 36)
  • zásoby (IAS 2)
  • vykazovanie výnosov (IFRS 15)
  • leasingy (IAS 17 a IFRS 16)
  • cudzie meny v účtovníctve (IAS 21)
  • rezervy (IAS 37)
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 588,- € vrátane 20% DPH ( 490,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám