Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS V PRÍKLADOCH - prípadové štúdie
odrazkana aplikáciu IFRS v podnikovej praxi podľa odrazkaodrazkaštudijných materiálov IASB - 2.časť.

Termín:

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Veľká Británia, Lektorka pracovala v roku 2011 v Nadácii IFRS (IFRS Foundation) v Londýne ako Academic Felow v rámci IFRSF Education Initiative.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
V roku 2010 začala IASB v Londýne postupne vydávať rozsiahly študijný materiál (cca 2 500 strán), ktorý je zameraný na zostavovanie a  zverejňovanie účtovnej závierky malých a stredných podnikov. I keď sa materiál týka malých a stredných podnikov, jedná sa o prvý študijný materiál, ktorý bol vytvorený priamo IASB, a veľká väčšina situácií v ňom obsiahnutých sa týka aplikácie IFRS ako v malých, tak aj vo veľkých podnikoch. Cieľom kurzu je precvičenie požiadaviek tých oblastí IFRS, ktoré sa v slovenskej podnikovej praxi vyskytujú najčastejšie. Kurz bude prednášaný podľa zmienených materiálov IASB, bude však zameraný na tzv."plné" IFRS. Niektoré príklady budú prezentované v nezmenenej podobe tak, ako sú obsiahnuté v študijnom materiály IASB (pretože požiadavky IFRS pre malé a stredné podniky sú zhodné s požiadavkami "plných" IFRS); bolo nevyhnutné lektorkou prepracovať ich na podmienky "plných" IFRS.

 


Cieľová skupina:
Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


Leasingy - rozdiely oproti tzv. novým leasingom na Slovensku. Zásoby. Nehmotné aktíva, Rezervy. Štátne dotácie. Udalosti po skončení účtovného obdobia. Výpožičné náklady. Základné finančné nástroje.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 372,- € vrátane 20% DPH ( 310,- € bez DPH )  


Cena: 11.206,87 Sk vrátane 20% DPH ( 9.339,06 Sk bez DPH )  


     

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám