Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS pre stredné a malé podniky

Termín: podľa dohody

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 
 
 
 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Po takmer desiatich rokoch usilovnej práce vydal IASB dňa 9.6.2009 dlho očakávané IFRS pre stredné a malé podniky (IFRS for Small and Mid-sized Enterprises, alebo SME). Na rozdiel od veľkých IFRS, malé sú určené neobchodovaným firmám a  subjektom bez „verejnej zodpovednosti“. Ich cieľom je najskôr ponúknuť alternatívu k národnej účtovnej úprave, a postupom času túto úpravu úplne nahradiť.

 


Cieľová skupina:
Účtovníkom, kontrolórom, auditóriom, pracovníkom IT a ďalším, ktorí sa pripravujú na obdobie, keď IFRS pre stredné a malé podniky plne nahradia Zákon o účtovníctve.

Školenie popisuje a vysvetľuje všetky významné požiadavky IFRS for SME a ponúka komplex rád, ako aplikovať štandard. Prednáška túto úlohu plní predovšetkým pomocou príkladov, vychádzajúcich zo skutočnej praxe.

Angličtina v účtovníctve: Originálny zdroj IFRS for SME je napísaný v anglickom jazyku. Výklad na prednáške je vedený v českom jazyku a všetky odborné termíny a výrazy sú počas prednášky prekladané a vysvetľované.

 


Obsah / program prednášky:  


1 deň
 • Úvod do problematiky

 • IFRS versus národné štandardy

 • Koncepčný rámec

 • Prvky účtovníctva

 • Účtovné zásady

 • Zdroje IFRS

 • Peniaze a krátkodobé investície

 • Pôžičky a pohľadávky

 • Časové rozlíšenie
 


2 deň
 • Zásoby a výroba

 • Hmotný majetok: triedy a skupiny

 • Hmotný majetok: ocenenie

 • Hmotný majetok: odpisy a odpisovaní

 • Zápočet

 


3 deň
 • Znehodnotenie

 • Nehmotný majetok

 • Leasing

 • Záväzky

 • Vlastný kapitál

 • Výsledovka
 POZNÁMKA: Pretože školenie je vysoko interaktívne a účastníkom ponúka široký priestor pre vlastní otázky a pripomienky, program je len orientační a prispôsobuje sa podľa požiadaviek, konkrétnych účastníkov školenia.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 130 strán.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 360,- € vrátane 20% DPH ( 300,00 € bez DPH )  


Cena: 10.845,36 Sk vrátane 20% DPH ( 9.037,80 Sk bez DPH )  
       

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám